Paradistes

Aquí teniu un plànol de l'interior del Mercat cobert, on en breu hi marcarem els diferents paradistes:

planol mercat